Unterschied, der (Unterschiede)- rozdíl

mn. č. Unterschiede

  • Der Unterschied zwischen diesen beiden Produkten ist die Qualität. (Rozdíl mezi těmito dvěma produkty je kvalita.)
  • Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Sprachen. (Existují některé podstatné rozdíly mezi oběma jazyky.) xx
  • Kannst du den Unterschied zwischen diesen zwei Bildern erkennen? (Dokážeš rozeznat rozdíl mezi těmito dvěma obrázky?)

 

Der Begriff “Unterschied” beschreibt in der Mathematik und Statistik die Distanz zwischen zwei oder mehreren Werten oder Größen und kann positiv oder negativ sein. Auch in anderen Kontexten kann der Begriff verwendet werden, um Unterschiede zwischen Konzepten oder Ideen zu beschreiben.  V matematice a statistice termín „rozdíl“ popisuje vzdálenost mezi dvěma nebo více hodnotami nebo veličinami a může být kladný nebo záporný. Termín lze také použít v jiných kontextech k popisu rozdílů mezi pojmy nebo nápady.

 

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED

komentář