Lyzeum, das (Lyzeen) – lyceum

 

má dva hlavní významy:

• V některých německých zemích je to starý název pro gymnázium pro dívky. Například: Sie besuchte das Lyzeum in Wittenberg. (Navštěvovala gymnázium v Wittenbergu.) https://en.wikipedia.org/wiki/Lyceum

• Ve Švýcarsku je to název pro střední školu, která připravuje studenty na vysokou školu. Například: Er hat das Lyzeum in Zürich abgeschlossen. (Vychodil střední školu v Curychu.) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/lyzeum

Slovo Lyzeum pochází z latinského slova lyceum, které znamenalo školu filozofie založenou Aristotelem v Athénách. Toto slovo bylo odvozeno z řeckého slova lykeion, které bylo jménem chrámu boha Apollóna Lykeia.

 

xx

komentář