Pokrov

Vzpomeňme na film “Ivetka a hora” o mariánském zjevení ve slovenské Littmanové, kde se děti rusínsky modlí k Matce Boží “skryj nas pid svij plašč”, tedy skryj nás pod svůj plášť.

Podobný význam má slovo církevněslovanské slovo pokrov v názvu svátku Pokrov přesvaté Bohorodice, někdy nazývaném prostě Pokrov (rusky Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы, polsky Pokrowa, Pokrow, nebo święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy.). Je to jeden z velkých svátků pravoslavné i řeckokatolické církve, známý spíše ve východoslovanském, “ruském” kulturním okruhu. To znamená, že nejblíže se s ním můžeme v jeho domácím prostředí setkat například na Slovensku, kde to je jeden z nejoblíbenějších mariánských svátků, a kde je mu zasvěcených mnoho řeckokatolických chrámů. Na Slovensku se slaví 1. října a setkáme se tam s ním pod názvem Pokrov presvätej Bohorodičky, Ochrana presvätej Bohorodičky nebo Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

 

My jsme se v říjnu 2019 s naší kamerou vypravili do východního Polska na Podlasie, kde ho místní pravoslavní slaví 14. října (podle starého, juliánského kalendáře připadá na 1. října), do Bielska Podlaského, do chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice, postavené v devadesátých letech 20. století, který najdeme na adrese Adama Mickiewicza 179.

Svátek byl zaveden na základě zjevení přesvaté Bohorodice v polovině 10. století v Konstantinopoli. Svatý Ondřej Konstantinopolský, blázen pro Krista (jurodivý) otrok slovanského původu, viděl otevřenou kupoli kostela a Matku Boží obklopenou anděly a svatými, jak se modlí za lidi a následně rozprostírá svůj závoj či plášť nad všemi lidmi v chrámu jako znamení své ochrany nad světem.

 

komentář