Endlosschleife, die – nekonečná smyčka

Endlosschleifen in der Informatik sind Schleifen, die nach jeder Abarbeitung erneut abgearbeitet werden. – Nekonečné smyčky v informatice jsou smyčky, které se po každém zpracování znovu zpracují.

Uns droht eine Corona-Endlosschleife. – Hrozí nám nekonečná korónová smyčka.

komentář