entspringen – pramenit

entspringen, Präteritum: entsprang, Partizip II: entsprungen
Der Rhein entspringt in den Alpen. – Rýn pramení v Alpách

Der Nil entspringt im Innern Afrikas und erstreckt sich über mehr als 6.500 Kilometer. – Nil pramení ve vnitrozemí Afriky a táhne se na více než 6500 kilometrů.

die griechische Bibelübersetzung, die einem innerjüdischen Bedürfnis entsprang – řecký překlad Bible, který vzešel z vnitřní židovské potřeby

Aus welchem Horrorfilm ist diese Kneipe wohl entsprungen. – Z jakého hororu se sem dostala tato hospoda?

komentář