Nähe, die – blízkost

“Slovo ‘Nähe’ pochází z germánského kořene a souvisí s anglickým slovem ‘near’.”

 

– “Ich genieße die Nähe meiner Familie.” (Oceňuji blízkost své rodiny.)
– “Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Strand.” (Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti pláže.)
– “In der Beziehung fehlt mir die emotionale Nähe.” (Ve vztahu mi chybí emocionální blízkost.)

synonyma pro ‘Nähe’ mohou být ‘Proximität’, ‘Näheverhältnis’ nebo ‘Nähegefühl’.”

opakem ‘Nähe’ může být ‘Ferne’, což znamená ‘vzdálenost’ nebo ‘odloučení’

 

‘jemandem nahe sein’ znamená ‘být blízko někomu’

 

 

Slovo “Nähe” se v němčině používá s předložkou “in” nebo “zur”. Závisí to na kontextu a konkrétní větě, která slovo obsahuje:

  1. “in der Nähe” (v blízkosti):
    • “Das Restaurant befindet sich in der Nähe des Bahnhofs.” (Restaurace se nachází v blízkosti nádraží.)
  2. “zur Nähe” (o blízkost):
    • “Er strebte zur Nähe seiner Familie.” (Usiloval o blízkost své rodiny.)
Die Nähe des Hotels zum Strand war ein großer Vorteil.Velkou výhodou byla blízkost hotelu k pláži.
Das Hotel ist in der Nähe des Flughafens. – Hotel se nachází v blízkosti letiště.

komentář