bedürftig – potřebný

Helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.  – Pomáhejte chudým a potřebným ke spravedlnosti.

komentář