Vorstellung, die – představa, představování

 1. představaidea
 2. posunutí dopředu
 3. provedeníuvedení(na divadle, ve filmu)

“Meine Vorstellung von einem perfekten Urlaub ist Sonne, Strand und Meer.” (Moje představa o dokonalé dovolené je slunce, pláž a moře.)

 1. “Vorstellung von” – představa o
 2. “meine Vorstellung” – moje představa
 3. “Vorstellungen haben” – mít představy
 4. “Vorstellungskraft” – představivost
 5. “Vorstellungen teilen” – sdílet představy
 6. “eine Vorstellung entwickeln” – vyvinout představu
 7. “Vorstellungen ändern” – změnit představy
 8. “Vorstellungen prägen” – ovlivňovat představy
 9. “eine Vorstellung vermitteln” – zprostředkovat představu

 

“Seine Vorstellung von einer gelungenen Präsentation ist überzeugend und informativ.” (Jeho představa o úspěšné prezentaci je přesvědčivá a informativní.)

 

Moderator bei der Vorstellung der Podiumsgäste. – Moderátor při představování pódiových hostů.

komentář