Hindernis – překážka

Hindernisse und Vorteile – překážky a výhody

ein Hindernis auf dem Weg zur Nachhaltigkeit – překážka na cestě k udržitelnosti

komentář