erstellen – vytvořit

Danke, dass Sie einen Account erstellt haben. – Děkujeme za vytvoření účtu/Děkuje, že jste si vytvořili účet.

komentář