Anwesen, das – usedlost, statek, vila, sídlo

nemovitost, obvykle zahrnující pozemek a budovy, která může být například usedlost, statek, vila nebo sídlo. Toto slovo se často vztahuje k majetku nebo domu, který může být součástí venkovského prostředí.

 

  • Er hat ein großes Anwesen auf dem Land.
   (Má velké venkovské sídlo.)
  • Das historische Anwesen wurde aufwändig restauriert.
   (Historická nemovitost byla nákladně zrestaurována.)
  • Ihr Anwesen erstreckt sich über mehrere Hektar.
   (Její nemovitost se rozkládá na několika hektarech.)
  • Das Anwesen liegt malerisch am See.
   (Nemovitost leží u jezera.)

 

Vor vier Jahren begann es zu expandieren und erwarb diese sechs Anwesen. – Před čtyřmi lety začalo expandovat a získalo těchto šest pozemků.

Am besten verkaufen wir das Anwesen. – Nejlepší bude prodat dům i pozemky.

 

xx

komentář