Entlehnung, die

  • Entlehnung (podstatné jméno): Akt přebírání nebo vypůjčování něčeho z jiného zdroje.
    • Die Entlehnung von Fremdwörtern ist in der Sprachentwicklung üblich.
      (Přejímání cizích slov je běžné ve vývoji jazyka.)

 

komentář