Innenministerium, das – ministerstvo vnitra

 

**Výslovnost:** [ˈɪnənˌmɪnɪstəˌriʊm]

Slovo “Innenministerium” se skládá ze dvou částí: “Innen” znamená “vnitřní” a “Ministerium” znamená “ministerstvo”.

 

Innenministerium je ústřední vládní orgán věnovaný záležitostem vnitřního řádu a bezpečnosti v zemi. Je odpovědné za správu týkající se občanství, imigrace, policie, hasičů, civilní ochrany a dalších aspektů týkajících se vnitřního pořádku.

 

1. Die Aufgaben des Innenministeriums umfassen die Überwachung der öffentlichen Sicherheit und die Koordinierung der Maßnahmen zur Krisenbewältigung.
*(Úkoly ministerstva vnitra zahrnují dohled nad veřejnou bezpečností a koordinaci opatření pro řešení krizových situací.)*

2. Der Innenminister leitet die Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus.
*(Ministr vnitra řídí snahy o boj proti kriminalitě a terorismu.)*

3. Das Innenministerium ist verantwortlich für die Ausstellung von Ausweisdokumenten und die Regulierung der Einwanderung.
*(Ministerstvo vnitra je zodpovědné za vydávání identifikačních dokladů a regulaci imigrace.)*

4. Das Innenministerium arbeitet eng mit anderen Behörden zusammen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.
*(Ministerstvo vnitra úzce spolupracuje s jinými úřady, aby udržovalo veřejný pořádek.)*

5. Die Reformen im Innenministerium zielen darauf ab, die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Bürokratie zu reduzieren.
*(Reformy v ministerstvu vnitra si kladou za cíl zvýšit efektivitu správy a snížit byrokracii.)*

 

Das Innenministerium ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit.
(Ministerstvo vnitra je zodpovědné za udržování vnitřní bezpečnosti.)

Im Innenministerium arbeiten Experten an Gesetzesentwürfen und politischen Strategien.
(Ve státním ministerstvu vnitra pracují odborníci na návrhy zákonů a politické strategie.)

Der Innenminister gab eine Pressekonferenz, um die neuesten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung zu erläutern.
(Ministr vnitra uspořádal tiskovou konferenci, aby vysvětlil nejnovější opatření v boji proti terorismu.)

Das Innenministerium koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeibehörden des Landes.
(Ministerstvo vnitra koordinuje spolupráci mezi různými policejními orgány země.)

 

Das Innenministerium nannte laut der Nachrichtenagentur Tass die Zahl von rund 4.000 Teilnehmern.

Podle zpravodajské agentury Tass uvedlo ministerstvo vnitra počet přibližně 4 000 účastníků.

 

komentář