brown rabbit statue on green grass during daytime

Ostern – Velikonoce

Die Karwoche ist die letzte Woche der Fastenzeit und die Woche vor Ostern. – Svatý týden je poslední týden půstu a týden před Velikonocemi.
Man kann die Ostereier anmalen aber auch mit Wachs verzieren. – Velikonoční vajíčka můžete malovat, ale také zdobit voskem.
Das Wort “Ostern” geht wahrscheinlich zurück auf eine germanische Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin namens Eostrae, zu deren Ehren in dieser Jahreszeit ein Fest gefeiert wurde. – Slovo „Velikonoce“ pravděpodobně pochází od germánské bohyně jara a plodnosti jménem Eostrae, na jejíž počest se v tomto ročním období slavil festival.
Der Osterhase ist ein Hase, der zu Ostern Eier bemalt und im Garten versteckt. Die Ostereier werden am Morgen des Ostersonntags von den Kindern gesucht. – Velikonoční zajíček je zajíc, který o Velikonocích maluje vajíčka a schovává je na zahradě. Velikonoční vajíčka hledají děti ráno na Velikonoční neděli.

komentář