Polin, die (Polinnen) – Polka

In Warschau und anderen Städten demonstrierten Polinnen am Freitag gegen ein Urteil des Verfassungsgerichts. – Ve Varšavě a v dalších městech demonstrovaly Polky proti pátečnímu rozhodnutí Ústavního soudu.

komentář