meistens – většinou, nejčastěji, nejvíce, ponejvíce

Diese Nebenwirkungen waren meistens vorübergehend und führten im Allgemeinen nicht zum Abbruch der Behandlung.

Tyto nežádoucí účinky byly většinou dočasné a obecně nevedly k přerušení léčby.

komentář