Schutz

Schutzengel (der): anděl strážný
Schutzbrille (die): ochranné brýle
Schutzdach (das): ochranná střecha
Schutzgebiet (das): ochranné území
Schutzkleidung (die): ochranný oděv
Schutzmaßnahme (die): ochranné opatření
Schutzschild (der): ochranný štít
Schutztasche (die): ochranná taška
Schutzvorrichtung (die): ochranné zařízení
Schutzzone (die): ochranná zóna

Unter Umweltschutz versteht man alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen und die Umwelt zu schützen und zu erhalten. Ochrana životního prostředí znamená všechna opatření, která přispívají k ochraně a zachování přírodních zdrojů a životního prostředí.

komentář