Glockenturm – zvonice, kostelní věž

Der Glockenturm unserer Bergstadt hat eine lange Geschichte, denn seit über 300 Jahren läuten die Glocken vom Glockenberg.

Zvonice našeho horského městečka má dlouhou historii, protože zvony na Glockenbergu zvoní již přes 300 let.

komentář