Banane, die – banán

 

Insbesondere werden Zuckerrohr, Baumwolle, Mais und Bananen angebaut. – Pěstuje se zejména cukrová třtina, bavlník, kukuřice a banány.

  •  

Bananen mag ich lieber als Äpfel. – Banány mám radši než jablka.

Banane schälen – loupat banány

Bananen sind gelb. – Banány jsou žluté.

ein Büschel Bananen ist ein Fruchtstandmit ca. 6  bis 20 sogenannten Händen

Trs banánů je shluk ovoce s asi 6 až 20 takzvanými rukama

eine Hand Bananen – trs (doslova:ruka) banánů (označení Hand pro trs pochází asi původně z angličtiny)

komentář