Handel, der – obchod, prodej

Wer Handel treibt, schießt nicht aufeinander. – Ti, kdo podnikají, se navzájem nestřílejí.


 
elektronischer Handel – elektronický obchod
 

 
Er muss vier km von der Hütte zu Karlssons Handel gehen zum Essen kaufen. – Musí jít 4 km od chaty ke Karlssonovu obchodu, aby si koupil jídlo.

 

komentář