March – Morava

March je německý název řeky Moravy, která teče na Moravě, Slovensku a v Rakousku.

Die March  ist ein linker Nebenfluss der Donau in Mitteleuropa.  March je levý přítok Dunaje ve střední Evropě.

 

U Devína (Slovensko) u Thebener Pforte, naproti Hainburg an der Donau (Rakousko), se březen vlévá do Dunaje. – Bei Devín (Slowakei) an der Thebener Pforte, vis-a-vis von Hainburg an der Donau (Österreich), fließt die March in die Donau.
 

 

komentář