Klärung

  • Klärung je objasnění nebo vysvětlení nějakého pojmu nebo problému.
  • Auslegung a Klärung se týkají objasnění nebo vysvětlení nějakého textu nebo pojmu. Auslegung je obvykle širší pojem, který zahrnuje i interpretování nebo výklad. Klärung je obvykle konkrétnější pojem, který se zaměřuje na odstranění nejasností nebo nedorozumění.
  • Erklärung je vysvětlení nebo výklad nějakého jevu nebo skutečnosti.
  • Aufklärung je osvěta nebo informování o nějakém tématu.
  • Beschreibung je popis nebo vylíčení nějakého objektu, osoby nebo události.
  • Definition je přesné vymezení nebo určení významu nějakého pojmu.
  • Erklärung a Aufkärung se týkají vysvětlení nebo informování o nějakém tématu. Erklärung je obvykle neutrálnější pojem, který se zaměřuje na poskytování informací. Aufkärung je obvykle aktivnější pojem, který se zaměřuje na informování a osvětu veřejnosti.
  • Beschreibung je popis nebo vylíčení nějakého objektu, osoby nebo události. Beschreibung je obvykle objektivní a nezaujatá.
  • Auslegung je výklad nebo interpretace nějakého textu, zákona nebo jiného dokumentu.

komentář