Bundeskanzler, der – spolkový kancléř

**Bundeskanzler** *(m., Genitiv: Bundeskanzlers, Plural: Bundeskanzler)*

**Výslovnost:** /ˈbʊndəsˌkanʦlɐ/

1. **Definice:**
Bundeskanzler je německý název pro funkci kancléře, což je nejvyšší úředník německé federální vlády. Tato pozice zahrnuje vedení vlády, reprezentaci země na mezinárodní úrovni a řízení politických záležitostí společně s ministrem prezidentem a dalšími členy kabinetu.

2. **Příklady:**
– *Der Bundeskanzler ist verantwortlich für die Umsetzung der politischen Agenda der Regierung.*
– *Kancléř je zodpovědný za provádění politického programu vlády.*

– *Angela Merkel war die erste Bundeskanzlerin Deutschlands.*
– *Angela Merkelová byla první kancléřkou Německa.*

– *Der aktuelle Bundeskanzler strebt wirtschaftliche Reformen an, um das Wachstum des Landes zu fördern.*
– *Současný kancléř usiluje o hospodářské reformy s cílem podpořit růst země.*

3. **Etymologie:**
Slovo “Bundeskanzler” pochází z německého spojení “Bund” (spolek, svaz) a “Kanzler” (kancléř). Tato složenina odkazuje na pozici, která spojuje vedení federálního svazu s funkčními povinnostmi kancléře.

4. **Poznámka:**
Termín “Bundeskanzlerin” se používá pro ženskou verzi této pozice (kancléřka).

*Poznámka: Překlady jsou uvedeny k ilustraci významu ve větách a mohou se mírně lišit v závislosti na kontextu.*

Seznam kancléřů Rakouska představuje chronologický přehled osob, které zastávaly úřad spolkového kancléře (Bundeskanzler).
Die Liste der Bundeskanzler Österreichs führt Staatskanzler

Die Bezeichnung des entsprechenden Amtes in der Monarchie lautete auf Ministerpräsident. Von 14. März 1938 bis 26. April 1945 hatte Österreich als Teil des Deutschen Reiches keine eigenständige Regierung.

komentář