nämlich – ten stejný, identický; totiž

Poznámka: “Nämlich” je často používáno v mluveném jazyce a v neformální komunikaci. V písemné formě se může zdát poněkud informální.

Slovo: nämlich
Výslovnost: [ˈnɛːmlɪç]

Význam: “nämlich” je spojka v němčině, která slouží k uvádění vysvětlení, zdůraznění nebo specifikace věci, kterou právě zmiňujete. Často se používá k tomu, aby se upřesnilo nebo zdůraznilo něco, co by mohlo být nejasné nebo nepřímo vyjádřené. Lze ho přeložit jako “a sice”, “a totiž”, “a to”, “a konkrétně” atd.

Příklady:

 1. Ich habe heute keine Zeit, nämlich ich muss arbeiten.
  Nemám dnes čas, a to protože musím pracovat.
 2. Das Buch ist sehr interessant, nämlich es behandelt wichtige historische Ereignisse.
  Kniha je velmi zajímavá, a to protože se zabývá důležitými historickými událostmi.
 3. Ich kann morgen nicht kommen, nämlich habe ich einen Arzttermin.
  Zítra nemohu přijít, a to protože mám schůzku u lékaře.
 4. Das ist eine seltene Blumenart, nämlich eine Orchidee.
  To je vzácný druh květiny, a to konkrétně orchidej.

 

komentář