regelrecht – skutečný

Ich habe schon einige Male erlebt, wie unangemeldeter Besuch regelrechte Panik auslöste. – Už jsem několikrát viděl, jak neohlášená návštěva vyvolala skutečnou paniku.

Sein Beitrag löste eine regelrechte Flut von Nachahmern aus. – Jeho příspěvek spustil skutečnou záplavu napodobitelů.
nornálně adverb    negativne   wirklich

komentář