Frosch, der – žába

Der Fischfamilie entsprangen zwei einzigartige Modifikationen, der Frosch und der Salamander. – Dvě unikátní modifikace vzešly z rodiny ryb, žába a mlok.

der Frosch wird springen – žába bude skákat

 

einen Frosch im Hals haben (hovor.) být ochraptělý

sich aufblasen wie ein Frosch  nafukovat se jako holub (doslova v němčině jako žába), naparovat se

Frosch- slož. žabí
Froschmann podst. der (-[e]s, -männer) (= Taucher) žabí muž (= potápěč)

Froschperspektive podst. die (-, -n) žabí perspektiva
Froschschenkel podst. der (-s, -) žabí stehýnko

 

zeigen, wo der Frosch die Locken hat – doslova:

ukázat, kde má žába kadeře

ukázat svou vlastní nadřazenost, sílu a sebevědomí

Synonyma:

zeigen, wo der Hammer hängt
zeigen, wo es lang geht
zeigen, wo Barthel den Most holt

 

 

komentář