beflissen – pilný, dbalý, horlivý, snaživý

 

beflịssen
příd. (neodměn.)

1.
gorliwy, pilny, usilovný; projevující zápal nebo ochotu k práci, učení nebo pomoci
• ein beflissener Mitarbeiter, Schüler – gorliwy pracownik, uczeń

• sich beflissen zeigen – projevovat se gorliwym

• beflissener Eifer – gorliwy zapał

1.
oddany, poddajný, poslušný; projevující úctu nebo podřízenost k někomu nebo něčemu
• ein beflissener Diener – oddany sługa

• beflissenes Lächeln – oddany uśmiech

• beflissener Handlanger – oddany pomocnik

Typické spojení:

1.
s podstatným jménem: beflissener Diener / Eifer / Handlanger / Helfer / Kellner, beflissenes Lächeln
2.
s příslovcem: äußerst / stets beflissen
3.
s předložkou: am beflissensten

Příklad:
• Er zeigt sich immer beflissen, um vom Arbeitgeber vielleicht dauerhaft eingestellt zu werden. – Zawsze się wykazuje gorliwością, aby być może zostać na stałe zatrudnionym przez pracodawcę.

Doufám, že se vám to líbí

komentář