sklonovani_zajmen_ukazovacich

 

pád

mužský

ženský

střední

mužský

ženský

střední

1.

ten

ta

to

ti , ty

ty

ta

2.

toho

té

toho

těch

těch

těch

3.

tomu

té

tomu

těm

těm

těm

4.

toho , ten

tu

to

ty

ty

ta

6.

tom

té

tom

těch

těch

těch

7.

tím

tou

tím

těmi

těmi

těmi

Doplňte zájmeno TEN ve správném pádě:

1. ___________ člověk se mi nelíbí.
2. Bez _________ návodu bych to nesložil. 3. __________ úkolu jsem nerozuměl.
4. ____________ učitele neznám.
5. Sněz ___________ oběd celý.
6. V_________ starém domě je nepořádek. 7. Byl s ___________ úkolem hned hotov. Doplňte zájmeno TA ve správném pádě:
1. ___________ holka se mi líbí.
2. Od ________ budovy je to asi 100 metrů. 3. Zavolám ________ učitelce později.
4. Vidíš _______ značku?
5. O________ studentce nic nevím.
6. S_______ novou tužkou se mi líp píše.

Doplňte zájmeno TO ve správném pádě:

komentář