Rybaki

Pomník v polské vesnici Rybaki, na severním břehu řeky Narew, lidově Narva, která kdysi na tomto místě tvořila hranici mezi polskou Korunou a Litvou.

Nápis praví:

Blagoslavi i sochrani Gospodi d. Rybaki.
sooružon 1956 g.

Požehnej a uchovej Pane vesnici Rybaki.
vystavěno roku 1956

Jediná “chyba” v ruštině je zde “sooružon” místo “sooružen”, což je jen chyba v zápisu, výslovnost je stejná.

komentář