Porta coeli

Porta Coeli je klášter v Tišnově, nedaleko od Brna. Byl založen v 13. století a byl v provozu až do 20. století. Jeho latinský název “Porta Coeli” znamená “Brána nebes”. Klášter byl využíván dominikány a sloužil jako místo modlitby a studia. Dnes osazenstvo místního ženského klaštera tvoří podle slov jednoho kněze “jedna a půl sestry”. Z nástěnky vedle areálu kláštera si přitom z doby asi před deseti lety pamatuji fotografie s počtem osazenkyň dosahující +- 7 lidí.

Klášter obsahuje i muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout umělecká díla a historické artefakty spojené s místem.

komentář