bahasa Melayu

https://www.quora.com/Why-does-modern-Indonesia-today-use-the-Malay-language-which-is-now-called-the-Indonesian-language-when-they-spoke-the-Sanskrit-language-in-the-past

Bahasa Indonesia a Bahasa Melayu jsou dva termíny, které se často používají jako synonyma, ale existují určité odlišnosti mezi nimi.

Celkově lze říci, že Bahasa Indonesia je jakýmsi standardem malajského jazyka v Indonésii, zatímco Bahasa Melayu zahrnuje různé dialekty a je oficiálním jazykem v několika zemích jihovýchodní Asie.

**Bahasa Indonesia:**

– Bahasa Indonesia je národním jazykem Indonésie a je jediným úředním jazykem v celém indonéském souostroví.

– Tento jazyk byl vytvořen na základě bahasa Melayu, ale prošel několika změnami a standardizací, aby se stal jednotným jazykem pro rozsáhlý národní kontext.

– Bahasa Indonesia se používá v oficiálních dokumentech, školství, médiích a je běžně rozuměn a mluven v celé zemi.

**Bahasa Melayu:**

– Bahasa Melayu je jazyk, který je považován za mateřský jazyk etnických Malajců a je oficiálním jazykem Malajsie, Bruneje, Singapuru a některých částí Thajska a Indonésie.

– Termín "bahasa Melayu" se někdy používá v širším smyslu pro označení malajských jazyků obecně.

Zavedení a pojmenování tohoto jazyka má také podporovat nilai-nilai keindonesian.

    • "Nilai-nilai" znamená hodnoty, a "keindonesian" lze přeložit jako "indonéské", tedy hodnoty spojené s indonéskou kulturou a identitou.
    • Indonésie, jakožto země s různorodou kulturou, má různé hodnoty, které jsou důležité pro její obyvatele. Patří sem například vzájemný respekt, tolerance, rodinné hodnoty, hrdost na národní identitu a mnohé další.

Bahasa Melayu byla historicky lingua franca pro účely obchodu a lodní dopravy. Bahasa Melayu měla dříve velmi málo rodilých mluvčích. Jeho jednoduchá gramatika, výslovnost a pořadí slov z něj udělaly ideální prostředek komunikace mezi mluvčími různých jazyků. Dalo by se tedy říci, že mnoho Indonésanů, zejména těch, kteří žili v pobřežních oblastech nebo podél břehu řeky, byli přinejmenším bilingvní. Se svými rodinami mluvili vlastním jazykem (mateřským jazykem), ale pokud jde o obchodní a přepravní aktivity, budou mluvit bahasa melaju.

Every places in every Indonesian province (present-day) supposed to have at least their own bahasa Melayu’s variety. Those varieties collectively known as Melayu Pasar or Melayu Rendah (non-court and commoner’s Malay). Melayu Pasar in one place is likely different with Melayu Pasar in other places. The most interesting fact about Melayu Pasars are the presence of archaic word which is no longer use in modern Malay such as beta and taulan. The simplicity of Malay made it easier for non-native to learn and spread it all across the settlement.Každé místo v každé indonéské provincii (dnes) má mít alespoň svou vlastní odrůdu bahasa Melayu. Tyto odrůdy jsou souhrnně známé jako Melayu Pasar nebo Melayu Rendah (nesoudní a obyčejná malajština). Melayu Pasar na jednom místě se pravděpodobně liší od Melayu Pasar na jiných místech. Nejzajímavějším faktem o Melayu Pasars je přítomnost archaických slov, která se již v moderní malajštině nepoužívají, jako je beta a taulan. Jednoduchost malajštiny usnadnila učení a šíření po celé osadě.

1928 was a great milestone to develop and build the nilai-nilai keindonesian (Indonesian values). Sumpah Pemuda or Indonesian Youth Congress, held in Octobee 1928 resulted a solid position towards one land/country, one nation, and one language.

Here the plegde of Sumpah Pemuda.

Kami, putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Translation (provided by myself)

We, the Indonesian youth, exclaimed to have one country, the country of Indonesia.

We, the Indonesian youth, exclaimed to have one nation, Indonesian

We, the Indonesian youth, embraced one national language, Indonesian (language).

See it guys? In 1928, 17 years before the Independence of Indonesia which officially declared on 17th August 1945 (and officially acknowledged its sovereignty from Netherlands in 1949), Indonesian progressive youth already embolden their identity as Indonesian. An imagine community which design as a successor of Netherland East Indie. One of the three core of Sumpah Pemuda is the language. It exclaimed that Indonesian language is language of the country, not Dutch or any other languages beside that. And the Indonesian language here referred to the Malay.

Bahasa Melayu in Malaysia, which is now called as bahasa Malaysia was actually the same language with bahasa Indonesia. But, those two governments (Indonesian and Malaysia) standardized it in different way, so we could find some awkwardness if we were talking each other. One word in Indonesian has a very different meaning in Malaysia, and vice versa. The example is baja. In bahasa Indonesia, it means steel or stainless. But, in bahasa Malaysia, it means manure or fertilizer (the organic one). So funny right. Another example is pusing. In bahasa Malaysia, pusing is use for something like turn (pusing kiri → turn left). In bahasa Indonesia, it simply means you got a headache.

So, modern Indonesia uses bahasa Indonesia which is actually a standardized form of bahasa Melayu is because of historical and pratical reasons. Historical fact said that Malay was a lingua franca and widely accepted and known across the archipelago. And in another hand, languages with large number of speakers like Javanese and Sundanese were likely isolated and limited to their society respectively. People just you those in their own house and when they did trading, they would like to use Malay. For practical reason, Malay is well-studied, well-documented, and good enough to bridge the communication between hundreds of tribes and ethnicities in Indonesia.

And fortunately, the designation of Malay as bahasa Indonesia which hold a status as both national and official language, did not make any troubles for communication between plural Indonesian society. Unlike the decission of Philippines Government to make Tagalog as national language which opposed by some people from Central and Southern Part of the country. In simple word, we could say that bahasa Indonesia is overpowered their Tagalog-Filipino counterpart in the field of public acceptance. I bet, if Javanese or other particular languages beside Malay chosen as national language, there would be a chaos. People from places like Maluku, Papua, Sulawesi, and so on would opposed that. There would be an agitation, same as what happened in Tamil Nadu when Hindi is made as compulsory. (Correct me, if i was mistaken).

But, nothing is perfect. Bahasa Indonesia is not perfect too. It claimed by some critiques to be the one of some powerful reasons for the disappearance of vernacular languages, which are part of Indonesian rich culture. Everyone teach their kids using Indonesian instead of their own languages. So, in this case, bahasa Indonesia is likely became a two side sword :).

Some Indonesian, especially jn Southern Sumatera and Java Island once used Sanskrit around 7th to 9th CE. It used as inscription on the rock, we called it as prasti (Malaysian called it as batu bersurat, stone which contains letters). Sanskrit was use by priest and for religious purposes, but never used as language for daily conversation. 🙂

komentář