Stanislav Krátký

 

Na víně s pátrem Krátkým (Mystérium díků)

Speaker 1 (00:03)
Mysterium Eucharistie nás uchvacuje. Ne že uvěříme všechno, ono nás uchvátí. To je totéž, co má například Goethe v závěru, “dass Ewigseelige zieht uns hinan” – stále nás zvedá, nejenom jakože vede.Speaker 2 (00:28)
Proč myslíte že Kristus ustanovil eucharistii? Nestačil by nám Duch svatý?Speaker 1 (00:33)
No jistě že ne, protože to je totéž, jako jestli by to nestačilo, kdyby pouze fungoval tvůj duch. Já bych tady neměl s kým rozmlouvat. Mě bys jenom poděsil, kdybych tě neviděl. Já bych řekl: Lidi zas už tady je ten duch, co ten duch bude teď říkat, teď bych si zapálil svíčku pro jistotu, teď bys mi dával otázky, a mě by zavedli brzo na psychiatrii. Že slyším tvá slova… Jestliže jsme v kosmu, kde omnia per ipsum facta sunt, všechno skrze něho bylo stvořeno, čili neoddělujme hmotu a svět od toho světa ducha. Čili duch, je to in spiritu, v duchu, ale per Christum, skrze toho vtěleného Krista. No, nestačilo by, že, já vím, že to děvče mě má úžasně rádo a svatba nebude? Ale prosím tě, buď jistá, já tě mám úžasně rád.Speaker 1 (01:41)
Jo a naši ale říkají, že bychom měli mít svatbu. Nech je, to jsou blbci. Já myslím, že chápeš, že to, že my dva se milujeme, že to je to hlavní a už nech těch řečí! Ona bude brečet a doma jí řekne maminka: tak s ním nemluv, vždyť on je blázen. No ne, no tak taky, duch nám stačí. Jenže to je duch Kristův, musíme toho Krista znát také.

Speaker 3 (02:19)
No ale proč musíme jíst toho Pána Ježíše?

Speaker 3 (02:24)
My přijímáme, ne jíme. To je něco jiného. Totiž život Krista a to je…., přičemž není to, že by to bylo nutné. Já mohu být tak nemocný, že nemohu již přijmout, ale přesto mohu prožívat eucharistii. Ale jsem šťasten, když tu eucharistii přijmu, protože to je… Přičemž všechn má své odůvodnění a to že to tak je, je proto, protože tak to Kristus ustanovil. Tím to končí.

 

 

komentář