nachweisbar –

"Schriftlich nachweisbar ist das Christentum in Irland erst seit dem 5. Jh – Křesťanství v Irsku je písemně doloženo teprve od 5. století"

komentář