haarsträubend – hrůzný

haarsträubende Geschichten – hrůzné příběhy

Über das Leben und die Sitten der Altgläubigen erzählt man sich in Russland haarsträubende Geschichten. – O životě a zvycích starověrů se v Rusku vyprávějí hrůzné příběhy.

komentář