Turkvölker – turkické národy

Radloff gilt als Begründer der Turkologie bzw. des wissenschaftlichen Studiums der Turkvölker. – Radloff je považován za zakladatele turkologie nebo vědeckého studia turkických národů.

komentář