Bundesland, das (Bundesländer) – spolková země

Bundesland je německý termín pro spolkovou zemi, což je jedna z 16 územních jednotek, které tvoří Spolkovou republiku Německo. Každá spolková země má vlastní vládu, parlament a určitou míru samosprávy.

Slovo “Bundes-“znamená “spolkový” nebo “federální”. Je to vlastně druhý pád slova Bund. Tato předpona se často používá v německých termínech souvisejících se státní správou a institucemi. Například “Bundeskanzler” -“spolkový kancléř”, “Bundestag” znamená “spolkový sněm”…

  • Bundesrepublik: znamená Spolkovou republiku Německo, což je oficiální název Německa jako federativního státu.
  • Bundesregierung: znamená spolkovou vládu Německa, která je složena z federálních ministrů a kancléře.
  • Bundesland: používá se pro jednotlivé spolkové země (státy) v Německu, které mají určitou míru autonomie v rámci federace.
  • Bundeskanzler: označuje spolkového kancléře, což je nejvyšší politický úřad v Německu. Kancléř je hlavou vlády a je volen členy Bundestagu, dolní komory německého parlamentu.
  • Bundesliga: nejvyšší německá fotbalová liga.

 

 

 

 

Als neue Länder (auch östliche oder ostdeutsche Bundesländer) werden die fünf Länder der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. – Jako nové země (také východní nebo východoněmecké spolkové země) je označováno pět států Spolkové republiky Německo.

Die neuen Länder sind 1. Brandenburg, 2. Mecklenburg-Vorpommern, 3. Sachsen, 4. Sachsen-Anhalt, 5. Thüringen. – Nové spolkové země jsou 1. Braniborsko, 2. Meklenbursko-Přední Pomořansko, 3. Sasko, 4. Sasko-Anhaltsko, 5. Durynsko.

 

Ich habe diese Seite für dich gefunden: https://m.politik-lexikon.at/bund-bundesland/

komentář