němčina

Parlament, das – parlament, sněmovna

Například v Rakousku, v Německu se používá slovo Bundestag.

Der Deutsche Bundestag (Abkürzung BT) ist das Parlament und somit das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. – Německý Bundestag (zkratka BT) je parlament a tedy zákonodárný orgán Spolkové republiky Německo se sídlem v Berlíně.

 

Im staatsrechtlichen Sinne versteht man unter Parlament die in repräsentativ-demokratischen Staaten vom Staatsvolk gewählte und legitimierte Vertretungskörperschaft, die die gesetzgebende Gewalt (Legislative) ausübt und unter anderem die Regierung und Verwaltung (Exekutive) kontrolliert. – Z hlediska ústavního práva je parlament chápán jako zastupitelský orgán volený a legitimovaný obyvateli státu v zastupitelských demokratických státech, který vykonává zákonodárnou moc a kontroluje mimo jiné vládu a správu (exekutivu).

Categories: němčina

Tagged as:

komentář