vintage, old, antique

Schneewittchen, das – Sněhurka

pozor, slovo je středního rodu

 

Schneewittchen und die sieben Zwerge – Sněhurka a sedm trpaslíků

Schneewittchen ist ein Märchen aus Deutschland, das von den Brüdern Grimm gesammelt und niedergeschrieben wurde. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das von ihrer bösen Stiefmutter verfolgt wird. – Sněhurka je pohádka z Německa, kterou sesbírali a napsali bratři Grimmové. Vypráví příběh mladé dívky, kterou pronásleduje její zlá macecha.

Die Stiefmutter, die eitel und eifersüchtig auf Schneewittchens Schönheit ist, beauftragt einen Jäger, das Mädchen in den Wald zu bringen und zu töten. Der Jäger jedoch hat Mitleid mit Schneewittchen und lässt sie gehen. – Macecha, ješitná a žárlivá na Sněhurčinu krásu, poručí myslivci, aby dívku odvedl do lesa a zabil. Lovec se však nad Sněhurkou slituje a nechá ji jít.

Schneewittchen findet dann Unterschlupf in einem Haus, das von sieben Zwergen bewohnt wird. Die Zwerge erlauben ihr zu bleiben, wenn sie das Haus sauber hält und für sie kocht. – Sněhurka pak najde úkryt v domě obývaném sedmi trpaslíky. Trpaslíci jí dovolí zůstat, pokud jim uklidí dům a uvaří.

Als die Stiefmutter erfährt, dass Schneewittchen noch am Leben ist, verkleidet sie sich als alte Frau und bringt ihr einen vergifteten Apfel, der Schneewittchen in einen tiefen Schlaf versetzt. Die Zwerge können sie nicht aufwecken und glauben, dass sie tot ist. Sie legen sie in einen gläsernen Sarg und bewachen ihn. – Když se macecha dozví, že Sněhurka ještě žije, převlékne se za starou ženu a přinese jí otrávené jablko, které Sněhurku uvrhne do hlubokého spánku. Trpaslíci ji nejsou schopni probudit a myslí si, že je mrtvá. Dají ji do skleněné rakve a hlídají ji.

Ein Prinz, der durch den Wald reitet, sieht Schneewittchen und verliebt sich in sie. Er bittet die Zwerge, ihm den Sarg zu geben, und als er Schneewittchen einen Kuss gibt, erwacht sie aus ihrem Schlaf. – Princ projíždějící lesem vidí Sněhurku a zamiluje se do ní. Požádá trpaslíky, aby mu dali rakev, a když Sněhurku políbí, probudí jí ze spánku.

Schließlich stirbt die böse Stiefmutter bei einem Versuch, Schneewittchen erneut zu töten. Schneewittchen heiratet den Prinzen und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. – Nakonec zlá macecha umírá, když se snaží Sněhurku znovu zabít. Sněhurka se provdá za prince a žijí šťastně až do smrti.

Man freundet sich jedoch schnell an und beschließt, dass die junge Schöne bei den Zwergen wohnen bleiben kann und im Gegenzug den Haushalt führt. Rychle se však spřátelí a rozhodnou se, že mladá kráska může zůstat s trpaslíky a na oplátku vést domácnost.

vintage, old, antique

komentář