Berlin – Berlín

Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist Berlin die größte Stadt Deutschlands. Seit der Vereinigung ist Berlin wieder Hauptstadt. Hier tagt der Bundestag, das deutsche Parlament. Von 1961 bis 1989 war die Stadt durch eine Mauer geteilt. Das Brandenburger Tor ist das Wahrzeichen der Stadt.

Berlín je s 3,4 miliony obyvatel největším městem Německa. Od znovusjednocení je Berlín opět hlavním městem. Zde se schází Bundestag, německý parlament. Od roku 1961 do roku 1989 bylo město rozděleno zdí. Braniborská brána je dominantou města.

  • Berliner Mauer (Berlínská zeď)
  • Berliner Dom (Berlínská katedrála)
  • Berliner Philharmoniker (Berlínská filharmonie)
  • Berliner Luft (Berlínský vzduch)

Následují příkladové věty, které používají slovo “Berlin”:

  • Berlin ist eine sehr kulturelle Stadt mit vielen Museen und Theatern. (Berlín je velmi kulturním městem s mnoha muzei a divadly.)
  • Der Berliner Fernsehturm ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. (Berlínská televizní věž je jedním z nejznámějších symbolů města.)
  • Viele Menschen besuchen Berlin, um die historischen Sehenswürdigkeiten zu sehen. (Mnoho lidí navštěvuje Berlín, aby viděli historické památky.)
  • In Berlin gibt es viele Möglichkeiten zum Einkaufen, Essen und Trinken. (V Berlíně je mnoho možností pro nakupování, jídlo a pití.)
  • Der Berliner Flughafen ist einer der größten Flughäfen in Europa. (Berlínské letiště je jedním z největších letišť v Evropě.)


im Berlin der 1920er Jahre – v Berlíně ve dvacátých letech (minulého století)
 
in Berlin landen [mit dem Flugzeug] – přistát v Berlíně [letadlem]
nach Berlin fliegen – letět do Berlína
nach Berlin zurückkehren – návrat do Berlína
über Berlin fahren – jet přes Berlín

im Raum von Berlin – v oblasti Berlína 
der Zug nach Berlin – vlak do Berlin 
 
 In der Nahe von Berlin. – Nedaleko Berlína.


Berlin wird von der Aeroflot regelmäßig angeflogen. – Letadla Aeroflotu pravidelně létají do Berlína. 

Drei Jahre ließ er nichts von sich hören, erst vor Wochen tauchte er in Berlin wieder auf. – Tři roky o něm nebylo nic slyšet, teprve před pár týdny se náhle objevil v Berlíně. 

Letadlo létá na trase Moskva-Berlín. Das Flugzeug befliegt die Line Moskau-Berlin.

Jakým vlakem se pro mě nejlépe dostanu do Berlína? Mit welchem ​​​​Zug fahre ich am besten nach Berlin?

Když jsem byl v Berlíně, tato budova ještě nebyla postavena. Bei meiner Anwesenheit in Berlin gab es dieses Gebäude noch nicht.

 

komentář