Berliner Mauer, die – Berlínská zeď

Berliner Mauer je německý výraz pro Berlínskou zeď, která byla postavena v roce 1961 a rozdělovala Německo a Berlín až do svého pádu v roce 1989. Zde jsou některé věty a kolokace s tímto slovem:

  • Die Berliner Mauer wurde im Jahr 1961 gebaut. (Berlínská zeď byla postavena v roce 1961.)
  • Viele Menschen starben beim Versuch, über die Berliner Mauer zu fliehen. (Mnoho lidí zemřelo při pokusu přelézt Berlínskou zeď.)
  • Die Berliner Mauer wurde 1989 abgerissen. (Berlínská zeď byla v roce 1989 stržena.)
  • Die Berliner Mauer war ein Symbol der Teilung Deutschlands. (Berlínská zeď byla symbolem rozdělení Německa.)
  • Der Fall der Berliner Mauer war ein historischer Moment. (Pád Berlínské zdi byl historickým okamžikem.)
  • Die Bewachung der Berliner Mauer war sehr streng. (Ochranu Berlínské zdi byla velmi přísná.)
  • Die Berliner Mauer war eine politische Entscheidung. (Berlínská zeď byla politickým rozhodnutím.)
  • Die Berliner Mauer trennte Familien und Freunde. (Berlínská zeď oddělovala rodiny a přátele.)
  • Der Bau der Berliner Mauer war eine Reaktion auf die Fluchtbewegung. (Výstavba Berlínské zdi byla reakcí na únikový pohyb.)
  • Die Berliner Mauer war ein Symbol für den Kalten Krieg. (Berlínská zeď byla symbolem studené války.)

 

 

Navštěva prezidenta USA J.F. Kennedyho v Berlíně roku 1963 byla historickou událostí. Jednalo se o první návštěvu prezidenta USA od doby, kdy byla Berlínská zeď v roce 1961 postavena.

Prezident Kennedy tehdy pronesl slavnou řeč, kde zdůraznil význam svobody a jednoty, které jsou základem demokratických společností. Na konci své řeči pronesl slavnou větu “Ich bin ein Berliner”, což znamená “Jsem Berlíňan”.

 

 

 

Berlínská zeď s „pásmem smrti“, Bethaniendamm, 1986

berlin, wall, kiss

komentář