Deutscher Bundestag – Německý spolkový sněm

Německý parlament má jednu komoru, kterou je Německý spolkový sněme (Deutscher Bundestag).

Spolková rada (Bundesrat) není druhá komora, ale samostatný ústavní orgán reprezentující zájmy spolkových zemí.

komentář