die Steigerung von Adjektiven – stupňování přídavných jmen

die Steigerung von Adjektiven – stupňování přídavných jmen

der Positiv – pozitiv, první stupeň přídavných jmen

der Komparativ – komparativ, druhý stupeň přídavných jmen

der Superlativ – superlativ, třetí stupeň přídavných jmen

Komparativ se používá k vyjádření srovnání dvou věcí nebo lidí. Tvoří se přidáním koncovky „-er“ k přídavnému jménu – "schnell" (Positiv) – "schneller" (rychlý, rychlejší) – a v případě potřeby změnou samohlásky ve kmeni přídavného jména (groß – größer, schön – schöner).

Superlativ se používá k vyjádření nejvyššího stupně vlastnosti. Tvoří se přidáním koncovky „-sten“ k přídavnému jménu a v případě potřeby změnou samohlásky ve kmeni přídavného jména: "schnell" (Positiv) – "am schnellsten" (rychlý, nejrychlejší).

stark – stärker – am stärksten silný – silnější – nejsilnější hoch – höher – am höchsten vysoký, vyšší, nejvyšší
gut – besser – am besten dobrý, lepší, nejlepší

komentář