Abschlussprüfung, die – závěrečná zkouška, absolventská zkouška

…na konci určitého studijního kurzu nebo vzdělávacího programu.

"Die Abschlussprüfung am Ende des Semesters war sehr anspruchsvoll."

(Závěrečná zkouška na konci semestru byla velmi náročná.)

"Um das Studium abzuschließen, müssen Sie die Abschlussprüfung bestehen."
(Pro dokončení studia musíte složit závěrečnou zkoušku.)

"Die Abschlussprüfungen für das Abitur finden im Frühjahr statt."
(Závěrečné zkoušky pro maturitu probíhají na jaře.)

komentář