begegnen

 

1. setkat se/potkat se (setkávat se/potkávat se) s někým nebo něčím na určitém místě nebo v určitém čase.

*Příklad: “Seit Jahren begegnen sich die beiden Freunde am selben Ort.” (Už několik let se oba přátelé setkávají na stejném místě.)*

 

2. náhodně se setkat s něčím nebo někým.

*Příklad: “Auf dem Weg zur Arbeit begegnete er einer Gruppe Kinder.” (Cestou do práce se náhodně setkal s skupinou dětí.)*

 

3. narazit na: objevit nebo najít něco nečekaného.

*Příklad: “Ich habe gestern ein interessantes Buch in der Bibliothek begegnet.” (Včera jsem náhodně narazil na zajímavou knihu v knihovně.)*

 

4. čelit: konfrontovat se s něčím nebo někým, obvykle s výzvami nebo problémy.

*Příklad: “Wir müssen den Herausforderungen der Zukunft begegnen.” (Musíme čelit výzvám budoucnosti.)*

 

 

Ein sehr junger Mann wird nach einem Skandal von seinen Eltern nach Amerika geschickt. Er versucht nach der Ankunft hilfsbereit und mit naivem Engagement seinen neuen Lebensweg zu finden. Er begegnet dort seinem reichen Onkel.  Velmi mladého muže posílají rodiče po skandálu do Ameriky. Po svém příchodu se s vstřícností a naivním nasazením snaží najít svou novou životní cestu. Tam se setkává se svým bohatým strýcem.

komentář