odlučitelné a neodlučitelné předpony u sloves

Německá slovesa mohou být bez předpony , jako například treffen.

Stejné sloveso však může existovat s předponou, například antreffen.

Tato předpona se v některých případech například v přítomném čase od slovesa oddělí a putuje za něj. A proto se takové předponě říká odlučitelná.

Příklady odlučitelných předpon v němčině jsou "an-", "auf-", "aus-", "ein-", "mit-", "nach-", "vor-", "weg-", "zu-" a "zurück-". Tyto předpony se používají s kořenem slova, aby se vytvořila nová významová slova. Například: "kommen" (přijít) se může stát "ankommen" (přijít), "weggehen" (odejít) nebo "zurückkehren" (vrátit se).

U některých předpon však toto nefunguje a zůstávají fixně spojeny se slovesem ve všech situacích:

bekommen – dostat

Další:

  • be- (např. das Bedürfnis – potřeba, das Benehmen – chování)
  • emp- (např. empfehlen – doporučit, empfangen – přijmout)
  • ent- (např. entdecken – objevit, entfernen – odstranit)
  • er- (např. erreichen – dosáhnout, erfinden – vynalézt)
  • ge- (např. gebrauchen – používat, bekommen – dostat)
  • ver- (např. versprechen – slíbit, verbinden – spojit)

zde jsou některé příklady sloves s neodlučitelnými předponami v němčině:

beantworten – odpovědět (např. "Ich beantworte deine Frage.")
empfehlen – doporučit (např. "Ich empfehle dir dieses Buch.")
entdecken – objevit (např. "Er entdeckte eine neue Welt.")
erfinden – vynalézt (např. "Er erfand ein neues Verfahren.")
gefallen – líbit se (např. "Mir gefällt diese Farbe.")
verbinden – spojit (např. "Er verbindet seine Arbeit mit Reisen.")
verlassen – opustit (např. "Sie hat ihre Familie verlassen.")
vermissen – postrádat (např. "Ich vermisse meine Freunde.")
Je důležité si uvědomit, že neodlučitelné předpony zůstávají pevně spojeny s kořenem slova, i když se sloveso mění nebo se používá v různých časech. Například, "erfunden" je minulý čas slovesa "erfinden" a "vermisst" je minulý čas slovesa "vermissen".

komentář