Torte, die – dort

 

  • jemandem die Torte vor der Nase wegschnappen. (doslova: vzít někomu dort přímo před nosem.) – vzít někomu něco, co si přál nebo očekával, před jeho očima.
  • auf der Torte sitzen. (doslova: sedět na tortě.) – Tato fráze se používá k popisu situace, kdy je někdo v privilegované nebo výhodné pozici: “Nachdem er den Wettbewerb gewonnen hatte, konnte er auf der Torte sitzen und die Belohnungen seines Erfolgs genießen.” – “Po vítězství v soutěži se mohl čepejřit a užívat si odměny za svůj úspěch.”

xx

die Geburtstagstorte – narozeninový dort

 

die Aspiktorte – aspikový dort

die Joghurttorte – jogurtový dort

die Biskuittorte – piškotový dort

 

die Torte mit Nussfüllung – dort s oříškovou náplní

die Torte in zwei Hälften teilen – rozdělit dort napolovic

 

  • jemandem eine Torte ins Gesicht werfen. (Házet někomu dort do obličeje.) – Tato fráze se používá v přeneseném smyslu k popisu akce, kdy někdo někoho ponižuje nebo posmívá někomu veřejně.

 

Tortenwurf, Tortengag, Tortenattentat, Tortung

Als Tortenwurf bezeichnet man den Wurf einer Torte ins Gesicht eines Menschen mit dem Ziel, das Opfer der Lächerlichkeit preiszugeben. Hierbei ist zwischen einem in Slapstick-Komödien verwendeten so genannten Tortengag und einem politischen Tortenattentat bzw. einer Tortung zu unterscheiden.  Hod dortem je akt vhození dortu někomu do tváře s cílem vystavit oběť zesměšnění. Je třeba rozlišovat mezi tzv. Tortengagem (gagem, kdy po sobě postavy hází dorty) používaným v groteskních komediích a politickým útokem dortem.

 

komentář