verlegen – odložit

  • Ich muss die Konferenz verlagen, weil ich krank bin. (Musím odložit konferenci, protože jsem nemocný.)
  • Der Regisseur hat die Premiere des Films verlegt. (Režisér odložil premiéru filmu.)
  • Wir haben unser Treffen verlegt, weil wir beschäftigt sind. (Odložili jsme naše setkání, protože jsme zaneprázdněni.)

Slovo “verlegen” může být také použito jako adjektivum a znamená “nerozhodný, nejistý nebo cítící se trapně”. Zde jsou některé příklady:

  • “Ich bin immer verlegen, wenn ich vor vielen Menschen sprechen muss.” (Cítím se vždy trapně, když musím mluvit před mnoha lidmi.)
  • “Sie ist sehr verlegen, wenn es um neue Leute geht.” (Je velmi nejistá, když jde o nové lidi.)
  • “Er war bei der Präsentation verlegen und konnte nicht gut sprechen.” (Při prezentaci byl nejistý a nedokázal mluvit dobře.)

… … …

Německá slova “verlegen” a “vertagen” jsou si velmi podobná, ale mají odlišný význam.

“Verlegen” znamená přesunout nebo přemístit na jiné místo, například stavbu, produkci nebo jinou aktivitu. Může také znamenat, že někdo je nerozhodný, nejistý nebo trapný v určité situaci.

“Vertagen” znamená odložit nebo přesunout na pozdější termín, například schůzku, rozhodnutí, událost nebo jinou aktivitu.

 

Zkráceně lze říci, že “vertagen” se týká času a “verlegen” se týká prostoru.

“Verlegen”:

 

“Das Unternehmen hat die Produktion in ein anderes Land verlegt.” (Společnost přemístila výrobu do jiné země.)
“Die Baustelle wurde in ein anderes Viertel verlegt.” (Stavba byla přemístěna do jiné čtvrti.)

 

“Vertagen”:

“Die Sitzung wurde aufgrund eines wichtigen Anrufs vertagt.” (Schůze byla odložena kvůli důležitému hovoru.)
“Wir müssen den Urlaub vertagen, weil wir noch viel Arbeit im Büro haben.” (Musíme odložit dovolenou, protože máme ještě mnoho práce v kanceláři.)
“Die Entscheidung wurde auf die nächste Woche vertagt.” (Rozhodnutí bylo odloženo na příští týden.)

komentář