Termin –

" Setkání lhůta, termín, stání"

komentář