Termin, der – termín, lhůta, schůzka

 

 • “Termin” se používá k označení dohodnutého data nebo času pro setkání, schůzku nebo jinou událost v kolokacích, jako např. “Termin vereinbaren” (domluvit schůzku), “Termin absagen” (odvolat schůzku) nebo “Termin verschieben” (odložit schůzku).
  • “Wir haben einen Termin um 15 Uhr.” (Máme schůzku v 15 hodin.)
  •  “Kannst du den Termin auf nächste Woche verschieben?” (Můžeš přesunout schůzku na příští týden?)
  • “Können wir einen Termin vereinbaren?” (Můžeme domluvit schůzku?)
  • “Ich muss meinen Termin absagen, weil ich krank bin.” (Musím odvolat schůzku, protože jsem nemocný.)
 • Slovo “Termin” se také používá k označení konečného data nebo lhůty pro splnění určitého úkolu nebo povinnosti.
  • “Der Termin für die Abgabe der Arbeit ist der 1. Mai.” (Termín odevzdání práce je 1. května.)
  • “Der Termin für die Zahlung ist in zwei Wochen.” (Termín platby je za dva týdny.)

komentář