Kreisverkehr

Kruhový objezd se v němčině nazývá "Kreisverkehr" nebo také "Kreisverkehrplatz".

Následují některá slovní spojení a příklady vět, které se často používají v souvislosti s kruhovým objezdem:

In diesem Kreisverkehr gibt es vier Ausfahrten. (V tomto kruhovém objezdu jsou čtyři výjezdy.)
Bitte fahren Sie im Kreisverkehr rechts ab. (Prosím, odbočte vpravo v kruhovém objezdu.)
Der Kreisverkehr ist stark befahren. (Kruhový objezd je silně frekventovaný.)
Im Kreisverkehr gilt die Regel "rechts vor links". (V kruhovém objezdu platí pravidlo "vpravo má přednost".)
Der Kreisverkehr ist eine gute Lösung, um den Verkehrsfluss zu verbessern. (Kruhový objezd je dobrým řešením pro zlepšení toku dopravy.)

komentář