Entbehrung, die – deprivace, nedostatek, strádání

 

große, schmerzliche Entbehrungen auf sich nehmen, ertragen – snášet velké, bolestivé strádání

komentář